V listopadu a prosinci loňského roku probíhala florbalová soutěž Sportovní ligy základních škol. Oba naše školní týmy hochů (III. a IV. kategorie) se v těžké konkurenci neztratily. 

Dne 11. ledna 2018 navštívili vybraní studenti maturitního ročníku a studenti přírodovědného kroužku prostory Masarykovy univerzity. 

Ve středu 10. 1. 2018 byl zahájen prodej lístků pro veřejnost.

 

Provoz školní družniny bude zajišťovat ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov sídliště Svobody 3578/79, Prostějov, tel: 582302411.

Informace:

Srdečně zveme rodiče na individuální konzultace, které proběhnou ve čtvrtek 11. ledna 2018 v době od 16.30 do 18.30. 

5. A si poslední školní den v roce 2017 zpříjemnila třídnické hodiny prací na tabletech a interaktivním panelu.

Ve čtvrtek 21. prosince se konal tradiční fotbalový turnaj, ve kterém se utkaly všechny třídy 2. stupně ZŠ. 

Ve středu 20.12. 2017 proběhla na naší škole vánoční besídka pro rodiče žáků 2. tříd. 

archiv