22.06.2017

Ve středu 21. 6. proběhl na hřišti RG a ZŠ Olympijský den určený pro žáky 1. stupně naší školy. 

První červnový týden se studenti biologicko-chemického semináře zúčastnili exkurze do CHKO Jeseníky, kde byli opět ubytováni v ekologicko-výchovném středisku Švagrov. 

V návaznosti na loňskou tradici proběhl i letos pro budoucí žáky naší školy přípravný kurz, tentokrát pod názvem Školáček.

Na konci května připravili učitelé zeměpisu ve spolupráci s DDM Sportcentrum exkurzi do maďarské metropole.

Začátkem června se vydali studenti přírodovědného a chemického kroužku do Prahy. 

Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním měli žáci 8. tříd v květnu na programu návštěvu Prahy.

15.06.2017

Dne 12. 6. 2017 si připravili studenti druhých ročníků z biologicko-chemického semináře naučné dopoledne pro žáky prvního stupně v rámci Dne Země.

Vážení strávníci, rodiče,

vzhledem k postupnému zvyšování cen potravin, zejména mléka, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny Vám oznamujeme, že od 1. srpna 2017 dojde ke zvýšení finančního limitu na nákup potravin za 1 oběd o 3 Kč.

archiv