19.09.2017

V pondělí 18. 9. 2017 navštívila naši školu ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže Prostějov paní Ing. Lenka Černochová.

Dle školského zákona vyhlásil ředitel školy na pátek 29. 9. 2017 volný den udělený ředitelem školy z technicko-provozních důvodů.
 

Naše škola je zapojena do Logické olympiády pořádané Mensou ČR.  

Pondělí 4. září 2017 bylo významným dnem pro studenty a školáky RG a ZŠ města Prostějova, a to hned ze dvou důvodů. 

I v letošním druhém pololetí navštívily děti zvídavého kroužku (3. – 5. roč.) chemickou laboratoř .

Vážení rodiče,

naše škola se od druhé poloviny září 2017 zapojí do celostátní vědomostní soutěže „Stroj na jedničky“.

Již tradičně proběhl na Reálném gymnáziu sportovní den. Autorkou fotografií je Mgr. Radka Mikešová.

I v letošním školním roce se žáci 5. B zapojili do matematických soutěží: Matematická olympiáda, Pythagoriada a v neposlední řadě tradiční celostátní soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN, které se účastní  2. – 5. ročníky.

archiv