23.09.2016

Každoročně se žáci druhé třídy účastní Dne bez aut. 

V úterý 13.9. 2016 proběhl nábor do korfbalu pro žáky 1. – 5. ročníků. 

Naše škola je zapojena do Logické olympiády pořádané Mensou ČR.  

Dne 8. září 2016 nás navštívil profesionální kuchař pan Zbyněk Diatka. 

13.09.2016

Každým rokem pořádá DDM – Sportcentrum akci, na které se prezentují téměř všechny volnočasové aktivity pro děti a mládež na okrese Prostějov. 

Ve středu dne 7. 9. 2016 se jako každý rok vybrané třídy naší školy zúčastnily akce Burza volného času, která proběhla na sportovní hale Sportcentra  v Olympijské ulici a v jejím okolí. 

Dne 22. 9. 2016 od 9:00 do 17:00 hod proběhne v Prostějově, ve Společenském domě, Komenského 6, Burza práce a vzdělání v Olomouckém kraji 2016. 

06.09.2016

První zářijový víkend už několik let patří dračím lodím na Plumlově. 

archiv