I v letošním druhém pololetí navštívily děti zvídavého kroužku (3. – 5. roč.) chemickou laboratoř .

Vážení rodiče,

naše škola se od druhé poloviny září 2017 zapojí do celostátní vědomostní soutěže „Stroj na jedničky“.

Již tradičně proběhl na Reálném gymnáziu sportovní den. Autorkou fotografií je Mgr. Radka Mikešová.

I v letošním školním roce se žáci 5. B zapojili do matematických soutěží: Matematická olympiáda, Pythagoriada a v neposlední řadě tradiční celostátní soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN, které se účastní  2. – 5. ročníky.

Provoz školní družiny na RG a ZŠ Studentská ulice 2 Prostějov v době hlavních prázdnin :

21. -25. 8. 2017

28. -31.8. 2017  - pouze pro žáky RG a ZŠ Studentská Prostějov

4. A zakončila opakování ročníku pomocí tabletů a telefonů. 

V květnu a v červnu proběhl v 5. třídách základní školy preventivní program Sdružení D z Olomouce. 

Naše škola podepsala 20.6.2017 smlouvu s Lingua Centrum jazykovou školou a stala se tak jejím partnerem pro přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky Cambgridge English.

archiv