28.4. se na hřišti RG a ZŠ města PV uskutečnilo okresní kolo Štafetového poháru 1. – 5. ročníků.  

Ve dnech 7. a 26. dubna navštívil naše gymnázium brněnský zoolog Ing. Roman Zajíček z ústavu Výzkumu a vývoje v oblasti přírodních věd.

Dne 25.4.2016 se v Olomouci v Pevnosti poznání konalo krajské kolo Chemické olympiády kategorie B. 

Dne 1. a 15. dubna 2016 se ve Středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově konalo krajské kolo biologické

Dne 13. dubna 2016 se na ZŠ Jana Železného konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie C. 

Dne 23. března 2016 navštívily třídy 3.V a 5.N v Brně Muzeum romské kultury a zhlédly anglické divadelní představení The Canterville Ghost (Strašidlo cantervillské), zdramatizovanou podobu díla Oscara Wilda.

Naše škola byla zařazena mezi šest nejlepších středních škol Olomouckého kraje. Rektor VUT v Brně  prof. RNDr. Petr Štěpánek, Csc. ocenil naši práci a motivaci studentů ke studiu technických oborů.

Dopis rektora

archiv