V pátek 15. února 2019 se studenti třídy 2.V, kteří navštěvují matematicko-fyzikální seminář, zúčastnili exkurze na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v nedaleké Olomouci.

V krajském kole Matematické olympiády kategorie A získal Adam Štafa z 5. N 7. místo a stal se úspěšným řešitelem.

15.02.2019

Dne 13. 2. 2018 se studenti třídy 4.N našeho gymnázia, navštěvující matematicko-fyzikální seminář, vydali na exkurzi na Přírodovědnou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde absolvovali sdělena přednáškau našeho pana  ředitele RNDr. Ing. Rostislava Halaše.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, obsažená v Rámcovém vzdělávacím plánu pro základní vzdělávání, klade na pedagogy 1. stupně základních škol požadavek zařazování regionálních prvků do výuky. 

Vánoce jsou již dávno za námi a s nimi i adventní koncert naší školy Andělské Vánoce. Nicméně i v tomto zasněženém čase můžeme zavzpomínat, jak to všechno nakonec s přípravami na Vánoce dopadlo. A opravdu se je na co dívat!

kabinet výchovného poradce, 1. patro pavilonu B, paní Flašarová (telefon 582 301 414)

Naše škola vstoupila do eTwinningu, aktivity Evropské komise, zaměřené na vzdělávání, online spolupráci mezi partnerskými školami a jejich vzájemnou komunikaci.

archiv