Ve dnech 10. a 12. října 2018 navštívili žáci 6. tříd jídelnu naší školy v neobvyklou hodinu, tedy dopoledne v době příprav oběda. 

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 se 16 žáků z druhých až pátých tříd naší základní  školy zúčastnilo 13. ročníku branně – vlastivědné soutěže, která se konala na hřišti ZŠ Dr. Horáka.

 

11.10.2018

Dne 2. 10. 2018 se studenti  tříd 3.V a 5.N společně zúčastnili přednášky o poskytování první pomoci.

 

Informace pro rodiče – přihlášení dítěte do družiny v době podzimních prázdnin

29. 10. – 30. 10. 2018

ŠD při ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24

 

21.09.2018

Každým rokem pořádá DDM – Sportcentrum akci, na které se prezentují téměř všechny volnočasové aktivity pro děti a mládež na okrese Prostějov. 

 

Naše škola je zapojena do Logické olympiády pořádané Mensou ČR.  

Od 28.května do 1.června probíhal pobyt v ekologickém centru Švagrov pro biologicko-chemický seminář. 

Chcete vědět, co má společného orientace v centru Prostějova, osm obřích melounů a německý jazyk? 

archiv