Dne 14. února 2018 proběhlo na ZŠ a MŠ E. Valenty v Prostějově okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

 

V celostátní výtvarné soutěži Fondu ohrožených dětí s názvem "Obrázek, který udělá radost" obsadila Lucie Pořízková (6. A) 1. místo a Alena Turková (3.N) 3. místo.

Ve dnech 6. a 7. 2.2018 se uskutečnila okresní kola konverzačních soutěží v německém jazyce. 

Ve středu 14. 2. navštívily děti z Klubu zábavné logiky 1. a 2. tříd chemickou laboratoř, kde pomocí pokusů odhalovaly pachatele zločinu.

Studenti Adam Štafa a Ondřej Tetera ze 4. N obsadili v krajském kole Přírodovědného klokanu 1. a 2. místo. 

Provoz školní družiny bude zajišťovat ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř.14, Prostějov.

 

Na začátku září děti ze 3.A vesele skočily do plaveckého bazénu Městských lázní a koncem ledna hrdě uplavaly 250 m volným stylem. 

V pátek 9. února 2018 se studenti třídy 4.N, kteří navštěvují matematicko-fyzikální seminář, za doprovodu ředitele RNDr. Ing. Rostislava Halaše a zástupce RNDr. Petra Janečka zúčastnili exkurze na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v nedaleké Olomouci.

archiv