2. kolo přijímacích zkoušek pro čtyřleté gymnáziumŘeditel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacích zkoušek pro čtyřleté gymnázium. Přijímací zkouška do výše uvedeného oboru studia ve 2. kole se koná dne 27. 5. 2013 formou testů SCIO z obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka.


Přihlášku podává zákonný zástupce žáka přímo řediteli školy na adresu Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2. Zákonný zástupce žáka podává přihlášku na předepsaném tiskopise potvrzenou základní školou do 15. května 2013 do 15:00.

 

Další důležité informace k 2. kolu přijímacích zkoušek najdete v následujících dokumentech:

 

Oznámení - 2. kolo přijímacích zkoušek

Kritéria pro přijetí ke studiu03.05.2013
RNDr. Petr Janeček