Pasování prvňáčků na čtenáře V úterý 13. listopadu 2012 uspořádala městská knihovna ve spolupráci s Reálným gymnáziem a základní školou města Prostějova pro žáky prvních tříd slavnostní pasování nových čtenářů.


Po složení čtenářského slibu prvňáčky slavnostně pasoval ředitel městské knihovny p. Aleš Procházka a nový Slabikář dostaly děti od ředitele naší školy p. Rostislava Halaše. Po celou dobu pasování panovala v knihovně příjemná atmosféra a děti odcházely spokojeny.

Děkujeme všem za přípravu a organizaci při této akci, velké poděkování patří především knihovnici naší školy pí Kmentové a vedoucí dětského oddělení městské knihovny pí Šmucrové.19.11.2012
Mgr. Miluše Mikešová, Mgr. Dagmar Krchňáková
Galerie