Wolkerovy nástupkyně?Obrovský úspěch dosáhly Veronika Novotná a Veronika Klíčová ze 4. B v literární soutěži.


     Jejich básně byly zaslány do celorepublikové soutěže Próza a poezie 2012, kde ve své kategorii obsadily první dvě místa. Jelikož nejde o jejich  první pokusy, věřím, že udička je dobře nahozena a tento úspěch je bude motivovat k dalším hezkým dílkům. Posuďte sami…a hlavně, kdo cítíte stejné nadání v próze či poezii, nebojte se publikovat.

Oceněné práce04.06.2013
Mgr. Jitka Ftačníková
Galerie