Matfyzáci z reálky dobývají PrahuStudenti matematicko-fyzikálního semináře se minulý měsíc vypravili do Prahy na již tradiční studijní pobyt v ústavech Akademie věd České republiky.


V pondělí časně ráno jsme prokličkovali pražskou hromadnou dopravou až k Fyzikálnímu ústavu Akademie věd ČR, kde jsme si mohli prohlédnout superpočítač. Následovala přednáška zaměřená především na stavební částice hmoty a vznik našeho vesmíru. V Ústavu fyziky plazmatu jsme byli detailně seznámeni s fúzním reaktorem tokamakem a dozvěděli se spoustu zajímavostí o využití plazmy a fúzních reakcích. Jevy zde studované směřují k zajištění energetické potřeby lidstva. Odtud jsme se přesunuli do budovy Českého rozhlasu, kde nás mimo jiné zaujal i oběžný výtah „páternoster“ -  nejstarší v naší zemi. Do večera jsme ještě stihli navštívit žižkovský vysílač i Letiště Václava Havla.

Následující den jsme se vypravili do Ústavu jaderné fyziky v Řeži nedaleko Prahy, kde jsme se seznámili s principem jaderných reakcí a výrobou radiofarmak. Dokonce jsme si mohli prohlédnout pokusný jaderný reaktor a urychlovač. Večer nás pro změnu čekalo trochu kultury - zhlédli jsme představení s názvem Hašler… s Petrem Rychlým a Kateřinou Brožovou v hlavních rolích.

Středeční den byl věnovaný Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Nejprve jsme navštívili školní jaderný reaktor VR-1, přezdívaný Vrabec, který byl dokonce kvůli nám na chvíli spuštěn. Ve zbytku dne jsme byli detailně poučeni o hologramech a laserech. Večer nás ještě čekala prohlídka Štefánikovy hvězdárny na Petříně. Oblačnost a světelný smog nám sice zabránily pozorovat teleskopem, alespoň jsme však zhlédli zajímavý film o vzniku vesmíru.

Příští den patřil především astronomii. Ocitli jsme se v Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově, kde jsme navštívili areál plný observatoří a astronomické muzeum. Zlatým hřebem exkurze se stal největší astronomický dalekohled České republiky, jehož hlavní zrcadlo má průměr 2 metry. Poslední večer  jsme strávili v pražském planetáriu, kde jsme si mohli vyzkoušet jízdu po měsíčním povrchu přímo na trenažéru.

Poslední den exkurze byl zaměřen především na výrobu fotovoltaických článků a panelů, jejich využití a zvýšení účinnosti. Nakonec jsme vyslechli poutavou přednášku o výsledcích výzkumu solárních panelů, kterou vedl profesor Makoto Konagai .

Nikdy bychom nevěřili, že lze za šest dní tolik zvládnout! Každý ze studentů matematicko-fyzikálního semináře si v nabitém týdnu jistě přišel na své. Domů jsme se vrátili unavení, utahaní, ale zároveň plní zážitků, nových znalostí a třeba i s jasnější představou o našem budoucím zaměstnání.25.10.2013
Nela Kadaníková, 5. N
Galerie