Učebna B19 (6. B) prošla proměnou a dostala novou tvářV letošním školním roce jsem se stal třídním učitelem žáků 6. ročníku. Jde o skupinku 25 dětí, které po letních prázdninách čekala řada novinek. Jednou z nich byla i změna kmenové třídy.


Když jsem na začátku září pohlédl do užaslých a nevěřícných tváří těchto žáků, kteří se přestěhovali z útulných tříd prvního stupně do poničeného prostoru s nevhodně pomalovanými a popsanými zdmi učebny B 19, dal jsem si za svůj první úkol třídního učitele s tímto stavem něco udělat.

Po poradě s paní zástupkyní Hemerkovou jsem dospěl k názoru, že by poničené stěny třídy mohli vymalovat studenti vyššího gymnázia pod odborným dohledem paní učitelky Prausové v hodinách výtvarné výchovy.

Po domluvě s kolegyní začaly již v druhém týdnu měsíce září pod rukama tvořivých studentů vznikat na stěnách třídy obrovské náčrtky. Postupem doby dostala umělecká práce jasnější kontury. Brzy žáci 6. B dokázali zřetelně rozeznat jelena, uznale hodnotili provedení veverky, tygra, žirafy či stromu. Jejich rozzářené oči prozrazovaly, že dílo zaujalo. Výmalba však neudivila jen samotné šesťáky, ale také nás dospělé, kteří jsme s nadšením pozorovali tvorbu šikovných studentů reálného gymnázia.

Za necelé dva měsíce prošla třída velkou proměnou a dostala zcela novou tvář. Zdi jsou ozdobeny nápaditými malbami nejrůznějších živočichů a rostlin, což dává celému prostoru úplně jiný rozměr. Za to všechno patří dík partě umělců a umělkyň ze třídy 2.V.

Přál bych si, aby si každý žák či student vážil práce druhých a neničil vnitřní či okolní prostory své školy. Aby stejně tak pečoval o hezké prostředí města i státu a nebyl lhostejný k jednání těch, kteří majetek poškozují úmyslně. Jistě se nám pak bude společně žít a učit daleko příjemněji.08.11.2013
Mgr. Stanislav Slezák