Mikuláš ve školeDne 5. 12. 2013 naši školu navštívil Mikuláš se svými pomocníky čerty a anděly.


Tak jako každý rok se těchto rolí ujali žáci 9. ročníků II. stupně ZŠ. Podle připojených fotografií nutno dodat, že velmi hodnověrně. Procházeli školou. Hodné děti chválili, zlobivé kárali. Všechny děti si však nakonec odnesly nějakou sladkost a hezkou vzpomínku na adventní čas.16.12.2013
Žáci 9. A a 9. B
Galerie