Olympiáda v českém jazyce - II. kategorieDne 12. 12. se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce, mezipředmětové soutěže z českého jazyka pro studenty středních škol. .


Cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními, a tak získat motivaci ke studiu třeba právě bohemistiky či příbuzných oborů.Na odborném zajištění soutěže se podílí Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Letos se uskutečnil již 40. ročník. Nesnadné úkoly z české frazeologie, morfologie i lexikologie nejlépe zvládl a na 1. místě se umístil Jiří Šišma z 5.N, 2. místo obsadil Patrik Dočkal ze 4.V a na 3. místě skončil Jan Fiala ze třídy 3.V.

V okresním kole přejeme úspěšným řešitelům hodně štěstí!19.12.2013
Mgr. Eva Musilová