Rekonstrukce učebenStatutární město Prostějov zahájilo v červnu 2013 realizaci projektu rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů


spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava. Výše schválené dotace na tento projekt činí cca 13,2 mil. Kč.

Realizací projektu došlo k modernizaci celkem 15 odborných učeben na prostějovských základních školách - do projektu byly zapojeny ZŠ Palackého, ZŠ Melantrichova, ZŠ Majakovského, ZŠ Kollárova, ZŠ E. Valenty a Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova.

Rekonstruovány byly učebny sloužící výuce přírodovědných předmětů - učebny fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. V učebnách došlo k rekonstrukci rozvodů elektřiny, datových sítí a stávajících podlah. Zcela nově byla řešena zatemňovací technika oken, lavice, pracovní stoly a katedry a v učebnách byly osazeny kromě klasických tabulí i interaktivní multimediální tabule.

Ukončení stavebních prací proběhlo v prosinci 2013.

Rekonstrukce učeben pro přírodovědné předměty na prostějovských základních školách - k tisku                                                                           


17.01.2014
RNDr.Ing. Rostislav Halaš