Školní kolo recitační soutěžeVe čtvrtek 13. 2. 2014 proběhlo v knihovně školní kolo recitační soutěže.


Zúčastnilo se ho 48 žáků naší školy. Porota ocenila u všech recitátorů snahu a působivou interpretaci literárního textu. Do okresního kola postupují tito žáci:Tadeáš Hájek z 2.A, Turek Kryštof 4.B, Blažková Anna Marie 4.B, Drmolová Ema 4.A, Mastná Monika 6.C, Turková Alena 6.C, Dohnalová Kristýna 1.N, Buršová Eliška 9.B a Hrubá Klára 8.A. Porota udělila také čestné uznání Kristýně Krásné z 2.A, Elišce Ganzarové z 2.A, Tereze Medříkové z 3.B, Michalu Pospíšilovi z 5.A, Tereze Sikové z 5.B, Kristýně Navrátilové z 6.A, Tereze Habáňové z 6.C, Kateřině Mudrlové z 8.B, Dominice Rekové z 8.B, Markétě Mazalové z 2.N a Barboře Hošťálkové z 3.N.

Všem úspěšným recitátorům blahopřejeme a zároveň přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.

 

 14.02.2014
Mgr. Jitka Minářová