Firma Kendrion podporuje prevenci rizikového chováníTři dopoledne strávili na naší škole lektoři olomouckého sdružení D,  aby se žáky 7. tříd provedli projekt zaměřený na prevenci rizikového chování.


Jednalo se o třídy problémové. Program byl zaměřen na sebepoznání, důvěru, respekt, toleranci a třídní spolupráci.

                ,,Velmi oceňuji, že se jednalo o interaktivní cvičení. Děti byly vedeny k osobnímu prožitku. Vyvrcholením setkání byla dramatizace příběhu, do kterého děti zasahovaly a zkušení lektoři je šikovně vedli, aby si uvědomily nejen svoje chyby, ale i možnosti správného řešení nejrůznějších situací,“ uvedla metodička prevence pro základní školu Mgr. Eva Zatloukalová. ,, Děti udělaly opravdu velký posun ve svém chování. Zcela jasně a hlavně nenásilně pochopily rizikové situace, které mohou provázet jejich život. Firmě Kendrion děkujeme, že finančně podporuje tento smysluplný preventivní program. Měl velký ohlas mezi dětmi i učiteli. Už teď se na něj těší žáci 8. tříd.“28.02.2014
Mgr. Jana Klíčová