CAVIN OMONDI - charitativní sbírkaJako každý rok se na vás obracíme s prosbou o pomoc.


Již devět let pomáháme Cavinu Omondi, námi adoptovanému chlapci z Keni, ze země, kde děti nemají takové možnosti jako my.  Aby mohl Cavin i další rok navštěvovat základní školu, potřebujeme sbírkou dosáhnout částky  8 900,-Kč. V minulých letech díky Vaší podpoře pořídilo centrum NaRovinu Cavinovi učební pomůcky, školní uniformu, zaplatilo školné a zdravotní pojištění. V příštích dnech každou třídu základní školy i reálného gymnázia navštíví dvojice žáků  s tradiční pokladničkou, do které můžete přispívat libovolným obnosem. Všechny informace včetně Cavinových fotografií, jeho posledního vysvědčení i dopisu od něj najdete  na nástěnce ve vestibulu školy.

Děkujeme všem, kteří budete ochotni Cavinovi pomoci!28.02.2014
Mgr. Ida Čechová