Matematická olympiádaDne 19. března 2014 se v Olomouci Krajské kolo matematické olympiády kategorie Z8.


V krajském kole reprezentoval naši školu Tomáš Chupáň z 2. N, který se umístil se na krásném 8. místě a stal se úspěšným řešitelem krajského kola matematické olympiády. Tomášovi děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k pěknému umístění.22.04.2014
Mgr. Ivana Opálková