Ozdravný pobyt 3. A a 4. AV posledním květnovém týdnu si třídy 3.A a 4.A užily ozdravný pobyt v Janoušově.


Děti celé dny sportovaly, hrály hry, vyráběly masky ze sádry, střílely z luku, večer prošly stezku odvahy, opékaly špekáčky a na závěr nechyběla ani diskotéka. Pro mnohé děti to bylo první odloučení od rodiny, takže sem tam ukáply i nějaké slzy. Každopádně si tento týden všichni moc užili, děti přijely vydováděné, příjemně unavené a naladěné do posledního měsíce letošního školního roku.06.06.2014
Mgr. Lucie Schönfeldová, Mgr. Hana Greplová
Galerie