Den otevřených dveříNaše škola pořádá ve středu 3. prosince 2014 Den otevřených dveří.


Od 8.00 budou mít rodiče žáků možnost nahlédnout přímo do vyučovacích hodin.

Od 14.00 do 17.00 je připraven program pro rodiče, výchovné poradce a žáky sedmých a devátých tříd ZŠ - zájemce o studium na Reálném gymnáziu. Zájemci o 4leté studium si mají možnost vyzkoušet ukázku jednotných testů z matematiky a českého jazyka.

Srdečně zveme!26.11.2014
RNDr.Ing.Rostislav Halaš, ředitel školy