KorfbalV sobotu 24.1 odjelo do Brna 21 minižáků na čtvrté kolo ligy v korfbale.


Družstvo A opět porazilo obě brněnská družstva a tím si zajistilo postup do semifinále. Ostatní zápasy jsme sice prohráli, ale u dětí je vidět posun, i když je potřeba stále hodně trénovat. Po skončení turnaje pozval za odměnu trenér seniorského týmu David Konečný všechny děti na zmrzlinu. Cestu vlakem i celý výlet si děti užily.

Ligu minižáků hrají děti z 1. – 5. ročníků. Máme tréninky každý čtvrtek od 15.00 do 16.30. Děti se učí nejen základním herním korfbalovým dovednostem, ale hlavně házení, chytání míče, hýbou se a radují z pohybu. Korfbal hrají chlapci a děvčata dohromady. Během roku kromě tréninků děti odehrají několik sobotních zápasů, mají vánoční korfbalovou besídku, společné ukončení roku s opékáním, dále pak mají možnost se zúčastnit letního korfbalového soustředění. Náš korfbalový klub úzce spolupracuje s klubem z Holandska, se kterým se pravidelně navštěvujeme.

Pokud byste měli chuť tento sport vyzkoušet, pobavit se, přijďte na náš trénink!!!27.01.2015
Mgr. Lucie Schönfeldová