Oznámení změny organizace přijímacích zkoušek na RGDůležité sdělení pro uchazeče o studium na Reálném gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2.


Oznamujeme Vám, že vzhledem k nejasnému právnímu ukotvení Pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných testů, vyhlášeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se vedení školy rozhodlo po zralé úvaze ustoupit od tohoto testování.

 

Přijímací zkoušky do čtyřletého i šestiletého oboru vzdělání se uskuteční osvědčenou formou, s využitím testů SCIO z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Přijímací zkoušky proběhnou v termínech, které budou v souladu s platnou legislativou, tj. 22. a 23. dubna 2015.

 

Kritéria pro přijetí na naši školu jsou naprosto stejná jako v uplynulém školním roce.

 

Současně oznamujeme všem uchazečům, že vzhledem k vzniklé situaci nebude naše škola pořádat avizované přípravné kurzy na centrálně zadávané testy.

 

Více informací najdete na našem webu v sekci Přijímací zkoušky.29.01.2015
RNDr. Ing. Rostislav Halaš, ředitel školy