Exkurze studentů MF semináře na PřF UPStudenti tříd 4.N a 2.V, kteří navštěvují matematicko-fyzikální seminář, se za doprovodu ředitele RNDr. Ing. Rostislava Halaše a zástupce RNDr. Petra Janečka zúčastnili exkurze na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v nedaleké Olomouci.


V odborné elektronické učebně si mohli rozšířit své dosavadní znalosti získané z hodin semináře. Ukázali si, jak fungují přístroje používané v běžném životě. Poučná přednáška vedená panem ředitelem osvětlila studentům princip fungování světelných hadů, jejichž zapojení je řízeno signálem z astabilního klopného obvodu, či automatické zhasínání světel, které řeší monostabilní klopný obvod. Také si zkusili sestavit jednoduché číslicové obvody, složitější klopné obvody, sčítačky, konjunkce a disjunkce i osmibitový jednosměrný posuvný registr. ​

Pro účastníky exkurze byl tento den nezapomenutelný. Všichni se velice dobře bavili nejen během cesty do Olomouce, ale také v elektronické laboratoři. Tam sledovali, jak se přístroje, které nás denně obklopují, vyrábějí. Doufejme, že se nadšení fyzikové budou moci účastnit i dalších podobně zajímavých exkurzí!09.03.2015
RNDr. Petr Janeček
Galerie