Okresní kolo zeměpisné olympiádyDne 17. 2. 2015 se na ZŠ Majakovského ve Vrahovicích konala okresní kola zeměpisné olympiády.


Jednalo se o kategorii A (6. ročník ZŠ a příslušný ročník G), B (7. ročník ZŠ a příslušný ročník G) a C (8. a 9. ročník ZŠ a příslušné ročníky G).

kategorii A se na 12. místě umístila Kateřina Hrubá ze 6.B.

V kategorii B nahradil nemocného Kryštofa Haratka druhý v pořadní ze školního kola Filip Hanáček, který se nakonec umístil na krásném 4. místě a stal se náhradníkem pro krajské kolo.

V kategorii C naše škola měla 2 zástupce. Davida Kirnera ze třídy 2.N a Jaromíra Synka z 8.B. Oba předvedli výborné zeměpisné znalosti. David Kirner skončil na 3. místě a zajistil si postup do kola krajského. Jarda Synek obsadil krásné 5. místo.

Dne 18. 2. 2015 pak na naší škole pokračovalo okresní kolo zeměpisné olympiády kategorie D (vyšší ročníky gymnázií a středních škol). Na 3. místě se umístil Jiří Šišma ze třídy 6.N. Tímto umístěním si zajistil postup do kola krajského. Jan Kardinál taktéž ze 6.N obsadil 4. místo a stal se náhradníkem pro krajské kolo.

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme za vzornou reprezentaci naší školy a postupujícím přejeme hodně úspěchů v dalších kolech zeměpisné olympiády.10.03.2015
Mgr. Stanislav Slezák