Výtvarná soutěžDěti ze školní družiny se zúčastnily výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí 2015".


Pod vedením paní vychovatelky Vlasty Řepkové ve své kategorii ZŠ 1 získal  1. místo Ondřej Fojt, třída 2. A, a  2. místo Vanesa Burdová, třída 2.A.

 05.05.2015
Silvie Hrazdilová, vedoucí ŠD
Galerie