Terénní biologická exkurze druhých ročníkůJako každým rokem, tak i letos se ve dnech 25.5. - 27. 5. vydaly třídy 2.V a 4.N na terénní biologickou exkurzi, tentokrát  do Kaprálova mlýna v CHKO Moravský kras.


Cílem pobytu bylo rozšířit získané poznatky z biologie, chemie, geologie a geografie o další nové a zajímavé poznatky z terénu tamní malebné přírody.

 Hned po příjezdu nás majitelé mlýna seznámili s jeho historií a jeho různými „vychytávkami“.  Odpoledne prvního dne jsme byli rozděleni do skupin, z nichž  každá  dostala přidělenu svou vlastní trasu, během níž odpovídala na různé otázky. Naším dalším úkolem bylo fotit zajímavé rostliny a později určit, o jaké druhy se jedná. Večer jsme vždy ostatní skupiny seznámili s našimi zkušenostmi z cesty. 

V následujícím dni nám sice počasí nepřálo, ale i přes tuto překážku jsme o zábavu měli postaráno. Před vycházkou do terénu jsme byli seznámeni s vědeckým výzkumem a jak podle něj postupovat. Třídy se rozdělily do šesti skupin a každé byl přidělen určitý obor zkoumání (hydrobiologie, biotopy a chemické vlastnosti vody). Ve zbytku dne jsme shrnuli získaná data do prezentace, se kterou jsme pak seznámili ostatní. Tento namáhavý den jsme završili poutavým vyprávěním populárního brněnského zoologa, cestovatele a výborného vypravěče Ing. Romana Zajíčka.

Poslední den jsme navštívili barokní kostel  ve  Křtinách, slavnou Santiniho stavbu,  dále také Býčí skálu a jiné chlouby Moravského krasu. Tyto tři dny jsme si velmi užili a budeme na ně rádi vzpomínat .02.06.2015
Jakub Klukáček, 4.N, Monika Šteigerlová a Vendula Slezáková, 2.V
Galerie