Návrh nových stanov KPŠVážení rodiče,

dne  12. 11. 2015 proběhne valná hromada Klubu přátel školy. 


Na této valné hromadě bude předložen ke schválení návrh nových stanov KPŠ, vycházející z nového občanského zákoníku.

Jak jste již byli informováni prostřednictvím hromadného e-mailu, v uplynulých dnech probíhaly práce na nových stanovách.

Návrh, který připravil výbor KPŠ ve spolupráci s vedením školy, Vám nyní předkládáme. 

 

Návrh stanov KPŠ26.10.2015
Mgr. Petr Májek, předseda KPŠ