Roční preventivní program Outsider v 7. třídáchV prvním pololetí proběhl v naší škole v 7. třídách roční preventivní program Outsider. 


     Byl zaměřen na vzájemné poznávání, rozvoj spolupráce, prevenci šikany a prevenci rizikového chování napříč různými typy. Lektoři Divadla Forum z olomouckého Sdružení D pracovali s dětmi velmi efektivní interaktivní metodou. Po tři dopoledne se děti na smyšlených situacích ze života samy staly aktéry příběhů a mohly ovlivnit další vývoj dramatu.  Pod vedením lektorů si na závěr přehrály příběh se správným řešením.  Třídním učitelům velmi pomohlo, že se mohli všech seminářů účastnit.

     Po ukončení programu psychologové vypracovali pro každou třídu výstup, ve kterém zhodnotili nejen současné nastavení kolektivu, ale vyjmenovali i možnosti dalšího směřování práce s kolektivem. To je mimo jiné důležitá zpětná vazba pro třídní učitele, případně rodiče.

     Pro nás pedagogy je také směrodatné hodnocení samotných žáků. V komunitním kruhu například děti uvedly, že bylo pro ně zajímavé vyzkoušet si na vlastní kůži roli jiného člověka.

      Osobní prožitek dělá tento typ preventivního programu výjimečným. Děti právě v tomto věku vlivem puberty nejvíce podléhají emoční labilitě a stresové situace prožívají velmi intenzivně. Základní otázku ,,kdo jsem“ řeší všichni. Pro někoho je ale dospívání bolestné i tím, že si musí najít své místo ve skupině vrstevníků. Osamostatňování s sebou nese také umění rozlišit správné od nesprávného.

      Ve škole jsou s dětmi všechna témata neustále probírána. Často ale platí, že pohled zvenčí je účinnější a žáky vítaný. Rádi bychom rozšířili preventivní programy ,,šité na míru“ i do tříd na prvním stupni. Témat k řešení je spousta. Jsme škola s běžnou skladbou žáků. Každý den přináší problémové situace, na které mnohdy, i přes všechnu naši snahu, nemáme řešení. Jsme pedagogové, ne psychologové. Naším přáním je, aby se všechny děti u nás cítily dobře, aby kolektivy tříd bezkonfliktně fungovaly a žáci se mohli v klidu vzdělávat.  

     Chtěli bychom poděkovat firmě Kendrion, která sponzorovala všechny projekty Sdružení D realizované v naší škole a pevně doufáme v další spolupráci.

                                                                                                                                                                                                                    04.02.2016
Mgr. J. Klíčová, výchovná poradkyně ZŠ, Mgr. E. Zatloukalová, preventistka soc. patol. jevů ZŠ