Výsledky krajských kol Chemické olympiádyNaši studenti se pravidelně účastní Chemické olympiády ve všech kategoriích.


V minulých dnech proběhla dvě krajská kola Chemické olympiády. V kategorii D reprezentovala naši školu děvčata ze třídy 2. N. Aneta Kouřilová obsadila 14. místo, Michaela Dopitová 21. místo a Zuzana Turnová 24. místo. Všechna děvčata získala diplom úspěšného řešitele.

V kategorii C obsadil Jiří Doseděl z 2. V 13. místo a také se stal úspěšným řešitelem.

Všem zmiňovaným děkujeme za reprezentaci naší školy.07.04.2016
Mgr. Pavla Koštanská