Návštěva ze ZŠ Vrbátky ve 3. ANaše škola měla milou návštěvu ze ZŠ Vrbátky. 


Do třídy 3. A se přišla podívat paní zástupkyně Mgr. Vlasta Hrbatová s paní učitelkou Mgr. Alenou Buchtovou. Děti ve třídě ukázaly, jak pracují s tablety a telefony ve vyučování. Při naší práci využíváme hlavně portál Toglic a aplikace, které jsou součástí interaktivní tabule SMART Board. Těší nás, že se na naší škole mohou inspirovat i učitelé z jiných základních škol.04.05.2016
Mgr. Hana Zbořilová
Galerie