Zvídavé děti v Pevnosti poznáníVe středu 1.6. zakončily děti svůj kroužek návštěvou Pevnosti poznání v Olomouci. 


Muzeum s expozicemi z různých vědních oborů je velmi zaujalo a navštívily i Planetárium. Měly možnost si zde vyzkoušet na "vlastní kůži" a shodly se na tom, že by se sem ještě chtěly vrátit.08.06.2016
Mgr. Hana Zbořilová
Galerie