Nositelé Nobelovy cenySrdečně zvu zájemce na vernisáž výstavy NOSITELÉ NOBELOVY CENY, která proběhne v úterý dne 22. listopadu 2016 od 17 hodin v respiriu naší školy.


Vernisáž bude doplněna přednáškou emeritního ředitele Lidové hvězdárny v Prostějově RNDr. Jiřího Prudkého, nazvanou NOBELOVA CENA.

Zvolené téma výstavy podtrhuje zaměření reálného gymnázia na přírodní vědy.

Návštěvníci se dozvědí o historii vzniku a průběhu udílení Nobelovy ceny a seznámí se s přínosem významných osobností v oborech fyzika, chemie, fyziologie a medicína, literatura a mír. Rovněž bude řeč o tzv. "nepravé"Nobelově ceně za ekonomii a jeden z výstavních panelů se bude věnovat Fieldsově ceně za matematiku. Posledně jmenovanou a velmi důležitou disciplínu Alfred Nobel do svého odkazu totiž nezařadil.

Věříme, že tato výstava zaujme širokou veřejnost a současně se stane pobídkou pro nadané studenty našeho reálného gymnázia k dalšímu rozvoji jejich nadání v přírodovědných oborech.

 07.11.2016
RNDr. Ing. Rostislav Halaš, ředitel školy