Zápis do 1. tříd     V pátek 25. ledna proběhl zápis do 1. ročníku základní školy. Velký zájem rodičů nás velmi potěšil, na druhé straně ale nastala situace, že rodiče s dětmi museli čekat, až na ně přijde řada.


     Čekání jsme jim zpříjemnili nabízenou kávou a čajem, všem chutnaly koláčky ze školní jídelny, budoucí prvňáčci si pohráli v herně.

     K zápisu se dostavilo celkem 99 dětí, u 20 dětí rodiče požádali o odklad školní docházky. Vzhledem k tomu, že ve školním roce 2013/2014 můžeme otevřít pouze 2 první třídy, budeme muset některé děti odmítnout.  Konečné výsledky zápisu budou zveřejněny nejpozději do 8. února 2013.

     Za klidný a příjemný průběh zápisu patří poděkování jak učitelům prvního stupně, tak i žákům ze tříd 8. B a 9. A, kteří se zodpovědně a spolehlivě na organizaci zápisu podíleli.29.01.2013
PaedDr. Jana Maršálková
Galerie