Sbírka pro CavinaI letos se na vás obracíme s prosbou o pomoc.


Už jedenáct let pomáháme námi adoptovanému chlapci z Keni Cavinu Omondi.

Cavin je velmi šikovný a snaživý chlapec, který byl letos přijat ke studiu na střední škole. Aby však školu mohl navštěvovat, potřebujeme sbírkou dosáhnout částky  8 900,-Kč.

V minulých letech díky vaší podpoře pořídila nadace NaRovinu Cavinovi učební pomůcky, školní uniformu, zaplatila školné, zdravotní pojištění a dopřáli jsme mu i vlastní kolo.

V příštím týdnu každou třídu navštíví dvojice žáků  s  pokladničkou, do které můžete přispívat libovolným obnosem. Každá koruna nám pomůže dosáhnout  potřebné částky na Cavinovo školné a zdravotní pojištění.

Děkujeme všem, kteří budete ochotni Cavinovi pomoci!16.02.2017
Mgr. Ida Čechová