Přihlášky na RG - nejpozději 1. března 2017Připomínáme důležitou změnu v legislativních předpisech!


Na základě novely školského zákona a příslušné vyhlášky připomínáme všem zájemcům o studium na reálném gymnáziu, že přihlášky ke studiu je třeba odevzdat ve škole nejpozději 1. března 2017. Bližší pokyny naleznete na těchto stránkách v sekci Přijímací zkoušky.24.02.2017
RNDr. Petr Janeček