Trendy v lékařské techniceStudenti předmaturitních ročníků získali nové poznatky o trendech v lékařské technice. 


Absolvent našeho gymnázia doc. Ing. Martin Černý Ph.D. a jeho kolega Ing. Martin Augustynek Ph.D. přijeli studenty 3. V a 5. N poučit o budoucnosti lékařské techniky až z VŠB – Technické univerzity Ostrava. Tématem přednášky byly minulé, současné i budoucí přístroje používané pro vyšetření pacienta. Studenty nejvíce zaujalo, že se dnes  technika přizpůsobuje tomu, aby si každý mohl informace o svém zdravotním stavu zjistit pomocí aplikace v mobilním telefonu. Zajímavé byly informace o kapsli s kamerou sloužící jako náhražka endoskopie, prohlédli jsme si mobilní ultrazvuk či biologickou pásku na těle snímající informace o oběhové a dýchací soustavě. V závěru přednášky si studenti mohli sami zkusit najít krční tepnu pomocí ultrazvuku nebo si prohlédnout rozložený kardiostimulátor a změřit EKG.

 26.04.2017
Mgr. Radka Mikešová
Galerie