Školní kolo recitační soutěžeVe středu 22. února 2013 proběhlo v knihovně školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho 40 žáků naší školy.


Porota ocenila u všech recitátorů snahu a působivou interpretaci literárního textu. Do okresního kola, které proběhne 6. března 2013, postupují tito žáci:

Marie Anna Blažková ze třídy 3.B, Ema Drmolová z 3.A, David Iránek z 3.B, Alena Turková z 5.C, Veronika Novotná z 4.B, Michal Pospíšil z 4.A, Klára Kaňová ze 7.A, Dominika Reková ze 7.B, Kateřina Mudrlová ze 7.B, Eliška Buršová z 8.B a Ondřej Suchánek z 2.N. Porota udělila také čestné uznání Tomáši Novákovi z 3.B, Davidu Čermákovi z 3.B, Tereze Sikové z 4.B, Monice Mastné z 5.C a Monice Filákové z 5.C.

Všem úspěšným recitátorům blahopřejeme a zároveň přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.28.02.2013
Mgr. Jitka Minářová
Galerie