Matematické soutěže na 1. stupni ZŠI v letošním školním roce se žáci 5. B zapojili do matematických soutěží: Matematická olympiáda, Pythagoriada a v neposlední řadě tradiční celostátní soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN, které se účastní  2. – 5. ročníky.


Na tomto místě bych chtěla vyzvednout jméno dívky Nely Slavíkové, která svými výkony „válcovala“ ostatní spolužáky a sklízela úspěchy i v postupujících kolech. Díky úspěšnému školnímu kolu v PYTHAGORIADĚ si zajistila postup do okresního kola, ve kterém vybojovala 2. místo. Stejně tak i v MATEMATICKÉM KLOKANU výborně reprezentovala naši školu, obsadila 1. místo v okresním kole a 4. místo v kraji.

Gratuluji ke krásným výsledkům a jen tak dál i v dalších letech!29.06.2017
Mgr. Jitka Nováková