Slavnostní odhalení armilární sféryPondělí 4. září 2017 bylo významným dnem pro studenty a školáky RG a ZŠ města Prostějova, a to hned ze dvou důvodů. 


Jednak slavnostně zahájili nový školní rok, ale rovněž se zúčastnili odhalení modelu armilární sféry, jehož autorem je umělecký kovář Jiří Minář z Bílovic nedaleko Prostějova. Slavnostního aktu se kromě žáků a zaměstnanců školy zúčastnili i současný a bývalý ředitel Lidové hvězdárny v Prostějově, pánové Ing. Karel Trutnovský a RNDr. Jiří Prudký, dále předseda školské rady Mgr. Petr Májek a paní Mgr. Jaroslava Kolářová, manželka nedávno zesnulého emeritního ředitele naší školy PhDr. Václava Koláře, jehož památce škola armilární sféru věnovala.

A jak vlastně vysvětlit pojem „armilární sféra“? Armilární sféra je starověký přístroj znázorňující tzv. nebeskou sféru, kterou lze v tomto případě pozorovat zvnějšku i zevnitř. Podle toho, z jakých prstenců je složena, lze na ní názorně ukázat některé astronomické jevy a zákonitosti. Na naší armilární sféře lze například demonstrovat sklon zemské osy, pravé poledne nebo změnu výšky Slunce nad obzorem během roku.

Je více než příhodné, že před školou stojí právě takové dílo. Reálné gymnázium je škola s přírodovědným zaměřením a ostatně již sám název našeho školního vzdělávacího programu „Přírodní vědy pro 21. století“ o tom vypovídá. 07.09.2017
PaedDr. Dagmar Havlíková, RNDr. Petr Janeček
Galerie