Školní kolo ve vybíjenéDne 26. 2. 2013 proběhlo na naší škole školní kolo vybíjené.


Mezi sebou se utkala družstva dívek a chlapců ze 4. a 5. tříd. Po velkém boji v kategorii chlapců zvítězila třída 5.C, na druhém místě byla 5.B, třetí místo obsadili hoši ze 4. tříd a na čtvrtém místě skončila 5.A. V kategorii dívek byla nejúspěšnější třída 5. B, druhé místo obsadila třída 5.A, třetí byla třída 5.C a na čtvrtém místě skončily dívky ze 4. tříd. Všichni bojovali, hráli čestně, každé družstvo dostalo sladkou odměnu a diplom z rukou pana ředitele. Nejlepší hráči a hráčky byli vybráni, aby reprezentovali naši školu v dalších kolech vybíjené.04.03.2013
Mgr. Lucie Schönfeldová
Galerie