Jak dopadla sbírka pro Cavina?Během minulého týdne proběhla na naší škole veřejná sbírka na pomoc Cavinovi.


Podařilo se nám vybrat 10 195,-Kč! Těší nás, že jste nezůstali k potřebám našeho Cavina lhostejní a projevili solidaritu a dobrou vůli.

Z vybraných peněz zaplatíme Cavinovi školné, stravné, učebnice, učební pomůcky, školní uniformu a zdravotní pojištění s lékařskou péčí.

Děkujeme Cavinovým jménem všem, kteří do sbírky jakkoliv přispěli a pomohli mu tak v jeho cestě ke vzdělání a lepšímu životu.

Zvláštní poděkování patří třídám 1. A a 5.A, které se do sbírky velice zodpovědně zapojily.

Pochvalu zaslouží taktéž i žáci 9. A – Lucie Strakerlová, Kateřina Autratová, Patrik Daniš, Dominik Petýrek, Petr Buček, Dominik Vávra, Michal Zatloukal a Jakub Poruba, Hana Ptačníková, Dominik Havelka, kteří pomohli tuto sbírku realizovat.

 


11.03.2013
Mgr. Ida Čechová