Logické obvodyDne 13. 2. 2018 se studenti třídy 4.N našeho gymnázia, navštěvující matematicko-fyzikální seminář, vydali na exkurzi na Přírodovědnou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde absolvovali sdělena přednáškau našeho pana  ředitele RNDr. Ing. Rostislava Halaše.


Žáci si mohli v odborné učebně vyzkoušet zapojení nejrůznějších obvodů v praxi a využít tak své znalosti z matematicko-fyzikálního semináře. Mezi tyto obvody patří například astabilní klopný obvod, pomocí kterého studenti zapojovali „běžící světlo“, nebo klopný obvod monostabilní, pomocí kterého si vyzkoušeli automatické zhasínání světel. Studenti dále zapojovali číslicové obvody, čítače a také osmibitový jednosměrný posuvný registr.

Tato exkurze měla za účel především seznámit žáky s funkcí logických obvodů v praxi a jejich zapojováním, přesto si studenti přinesli z přednášky nejrůznější poznatky z okruhu fyziky.15.02.2019
Adéla Růžičková, 4. N