Exkurze studentů MF semináře na PřF UPV pátek 15. února 2019 se studenti třídy 2.V, kteří navštěvují matematicko-fyzikální seminář, zúčastnili exkurze na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v nedaleké Olomouci.


V odborné elektronické učebně si mohli rozšířit své dosavadní znalosti získané z hodin semináře. Ukázali si, jak fungují přístroje používané v běžném životě. Poučná přednáška vedená panem ředitelem osvětlila studentům princip fungování světelných hadů, jejichž zapojení je řízeno signálem z astabilního klopného obvodu, či automatické zhasínání světel, které řeší monostabilní klopný obvod. Také si zkusili sestavit jednoduché číslicové obvody, složitější klopné obvody, čítače i osmibitový jednosměrný posuvný registr. ​Snažili se tak pochopit, jak fungují elektronické přístroje, které nás všude obklopují.

Doufejme, že se nadšení fyzikové budou moci účastnit i dalších podobně zajímavých exkurzí!18.02.2019
RNDr. Petr Janeček
Galerie