Besedy s městskou policiíBěhem měsíce března proběhly na základní škole besedy s městskou policií.


     Na 1. stupni proběhly ve třídách besedy na téma Bezpečná cesta. Žáci byli seznámeni s dopravními značkami a předpisy, byli také poučeni o tom, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi, s opuštěnými zvířaty, v nenadálých situacích nebo při nebezpečném nálezu. Bylo nám také doporučeno, abychom nebyli lhostejní a sledovali neobvyklé jevy ve svém okolí. Paní Adámková a paní Greplová z prostějovské městské policie zaujaly žáky svým zajímavým výkladem přiměřeným věku a přiblížily dětem práci městské policie.

 

     Beseda pro žáky 6. tříd byla zaměřena na osobní bezpečnost. Probíhala dvě vyučovací hodiny. Děti viděly ukázku čtyř příběhů, které zachycovaly nebezpečné situace, ve kterých by se mohly ocitnout. První příběh je o chlapci. Ten nasedne k cizímu člověku do vozidla. Muž má ovšem nekalé úmysly a odveze svoji oběť na opuštěnou chalupu. Druhý příběh pojednává o šikaně ve třídě, kde skupina tří spolužáků terorizuje slabšího spolužáka. Třetí příběh ukazuje nebezpečí v podobě vpuštění cizího člověka do bytu. A čtvrtý příběh je o zvídavém chlapci, který nalezne funkční munici. Společně s kamarády ji zkoumá. Následky jsou tragické. Ke každému tématu proběhla diskuze s dětmi.

 

     Žáci 9. tříd byli v průběhu tří vyučovacích hodin seznámeni s činností a s pravomocemi městské policie a Policie ČR. Poté následovalo vysvětlení zákona o občanských průkazech, tabákového zákona, zákona o loteriích (zejména pravidla týkající se hraní na výherních automatech). Policistky také přiblížily dětem zákon o veřejném pořádku, občanském soužití a soukromém majetku. Nechybělo ani téma trestní odpovědnosti mládeže a vysvětlení rozdílu mezi přestupkovým jednáním a trestným činem.02.04.2013
Mgr. Dagmar Krchňáková, Mgr. Gabriela Došlová
Galerie