Argumentační prvenství na sklonku debatní sezonyV pátek 7. června 2019 se utkalo dvanáct dvoučlenných týmů v poslední debatiádě letošního školního roku, 


spolupořádané Českou debatní společností. Na CMG Cup 2019 (III. ročník), který organizovalo Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově a který se nesl tradičně v duchu svižného debatování ve formátu Verbattle, se sjelo pět týmů ze Zlína, tři týmy z Kojetína, jeden z Olomouce a tři z Prostějova.

 

Témata vypadala následovně:

Podnikatelé by měli mít neomezené právo vybírat si, koho ve svém podniku obslouží

Zapeklité dilema, ve kterém se střetají dva principy – na jedné straně nediskriminovat na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení, což je garantováno Listinou základních práv a svobod, jež je součástí českého ústavního pořádku, a na druhé straně výsostné právo podnikatele na ochranu soukromého vlastnictví. Který princip by měl mít přednost a proč?

Postoj EU k ekologii je málo ambiciózní

Evropská unie a její plány či postoje jsou obecně oblíbenou součástí středoškolských argumentačních soutěží. A zhoršující se životní prostředí je tématem, které je aktuální v podstatě od okamžiku, kdy na vrata Evropy zaklepala průmyslová revoluce. Evropská unie nežije v uzavřené bublině a podniká intenzivní kroky na ochranu životního prostředí. Současně jí lze vyčítat, že toho stále nedělá dost a že není aktivní celosvětově, ale přikládá ruku k dílu pouze na území členských států. Angažuje se Evropská unie dostatečně, nebo lze být principiálně vždy ambicióznější, neboť – řečeno slovy naší debatérky Adély Růžičkové – neexistuje žádná planeta B?

Děti by měly převzít odpovědnost za zabezpečení svých rodičů ve stáří

Mají platit důchody svým rodičům namísto státu jejich legitimní potomci, nebo má zůstat zachován zavedený systém obvyklý ve vyspělých sociálních státech, v němž bylo břímě odpovědnosti sňato z beder rodiny a hozeno na hřbet státu? Na jednu stranu ušetřené státní peníze, na druhou stranu možná velká ekonomická zátěž pro mladé rodiny. Jak z toho ven a komu dát přednost?

     Tři témata veskrze podnětná. Pojďme se ale podívat, jak to všechno dopadlo. Po třech debatních kolech následovalo stejně jako v minulých ročnících oblíbené finálové kolo, v němž se utkali nejlepší z nejlepších. Naši studenti Adéla Růžičková (4. N) a Kryštof Turek (2. N), vystupující pod názvem Mechanický pomeranč, zakončili debatní sezonu bravurně, neboť se umístili na první příčce. Na druhém místě skončili debatéři z Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť (tým European Patriots) a bronzovou medaili si odnáší Gymnázium Kojetín (tým Kubíkova poupátka II).

Červnová radost.

 17.06.2019
Mgr. Eva Osinová
Galerie