Zkrácení vyučování 20. a 21. června 2019Z důvodu vysokých teplot bude ve čtvrtek a v pátek 20. a 21. června 2019 zkráceno vyučování.


- výuka na 1. stupni bude ukončena v 11:20,odchod na oběd,
- ŠD jde na oběd až v 11:50,
- 2. stupeň ukončí 5.v.j.ve 12:15, vyučující odvedou žáky na oběd,
- RG končí dle rozvrhu ve 12:35, poté budou žáci odvedeni na oběd.

Dnešní vyučování bude v případě vysokých teplot ve třídách přesunuto do přízemí nebo mimo budovu školy.19.06.2019
RNDr. Petr Janeček, zástupce ředitele školy pro RG