Ekologická olympiáda 2019Ve dnech 2. až 4. října 2019 se konalo krajské kolo ekologické olympiády v Centru ekologické výchovy ve Švagrově. 


V letošním školním roce jsme na této soutěži měli premiéru a ráda sděluji, že úspěšnou. Utkaly se zde tříčlenné týmy středoškoláků, které během tří dnů řešily spoustu nejrůznějších úkolů. Tento ročník se nesl v duchu velmi aktuálního tématu „Kvalita vody, půdy a ovzduší v lidských sídlech“. Organizátoři krajského kola se rozhodli toto široké téma zúžit a jako hlavní téma projektů, které týmy zpracovávaly, vybrali „Vliv osídlení na kvalitu vod“.

Studenti během prvního dne navštívili čističku odpadních vod.  Zde si mohli vše prohlédnout.  Zajímavý byl odborný výklad místních zaměstnanců o tom, jak se nakládá s odpadní vodou ve městě Šumperk a jaké technologie se k úpravě vody používají. Na zpáteční cestě do Švagrova se studenti učili terénní analytické práce na potoce ve vesnici Vernířovice, zejména pak biologickou a chemickou analýzu biotopu místního potoka. Mezitím byl z každého týmu vybrán jeden zástupce na konzultaci se starostkou obce.  Zde se dozvěděl o tom, jak malá vesnice hospodaří s odpadní vodou a jaké k tomu má podmínky, či prostředky. Večer pak studenty čekala přednáška pana RNDr. Vladimíra Uvíry, Dr. z Přírodovědecké fakulty UP o tom, jaké parametry se dají z biologického rozboru vody zjistit a jak se následně vyhodnocují. Na první den to byl celkem vyčerpávající program.

Druhý den byl ještě náročnější. Ráno po snídani psaly týmy vědomostní test a poté dostaly tzv. „poznávačku“, tedy úkol určit 10 bylin, 10 dřevin a 10 živočichů. Ještě před obědem se týmy vydaly na první lokalitu pro odběr vzorků potřebných k závěrečnému projektu. Po obědě následovala přednáška o metodách chemické analýzy vody, odběr vzorků na druhé lokalitě a následná analýza v laboratoři. Před večeří ještě studenty čekaly dvě menší přednášky důležité pro prezentaci vlastních projektů. Jejich tématem byla grafická podoba prezentace a verbální i neverbální aspekty prezentace. Večer pak týmy zpracovávaly svá data a vymýšlely strategie, jakým způsobem své závěry nejlépe prezentovat.

V pátek ráno se konala konference, kde každý tým během 5 až 10 minut odprezentoval své výsledky a odpovídal na dotazy odborné poroty.

Všichni netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků. Na prvních třech místech se umístily týmy, které byly již zkušenými účastníky olympiád. Zvítězil tým gymnázia Šumperk. Náš tým ze třídy 3. V ve složení Adéla Barbušinová, Bára Křupková a Ondřej Němec obsadil krásné 5. místo, na stupně vítězů jim chybělo pouhých 7,5 bodů. Druhý tým za třídy 5. N ve složení Kateřina Rozkošová, Maxim Govda a Vojtěch Palatý se umístil na 6. místě.

Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

 15.10.2019
Mgr. Jana Dosedělová
Galerie