Udržitelný rozvojVe dnech 2. - 12. 4. 2013 proběhla ve vestibulu naší školy v rámci enviromentální výchovy výstava "Udržitelný rozvoj Země".


Akce je realizovaná v rámci projektu E-DUR, do kterého je zapojené centrum ekologických aktivit Sluňákov poskytující výstavu do jednotlivých škol Olomouckého kraje.

V rámci této výstavy žáci 8. a 9. tříd a studenti gymnázia vyplňovali předpřipravené pracovní listy, díky kterým se dozvídali různé zajímavé informace týkající se tématu udržitelného rozvoje Země. Získávali poznatky o nedostatku pitné vody, o chudobě a nemocech trápící oblasti třetího světa, o nadbytku odpadu a jeho recyklaci. Dozvěděli se, co jsou to slumy, světelný smog, co znamenají pojmy jako ekologická stopa, ropný šok a mnoho dalších zajímavých informací.

Z mého pohledu musím říct, že výstava byla pro všechny žáky, studenty, ale i pedagogy velmi poučná. Člověk si hlavně uvědomí, jak je důležité a nezbytné chovat se šetrně k životnímu prostředí.15.04.2013
Mgr. Stanislav Slezák
Galerie