Zápis do 1. tříd ZŠ

Informace k zápisu

Informace pro zákonné zástupce a kritéria přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (PDF)

 

Informace pro zákonné zástupce, kteří se zúčastnili v pátek dne 21. 4. 2017 zápisu dětí do prvních tříd na Reálném gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2 a podali žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018 podle ustanovení § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Ředitel školy oznamuje, že počet dětí ze spádového obvodu II. nepřevýšil kapacitu dvou tříd, v celkovém počtu 60 žáků, tzn., že dle předem stanovených kritérií nebude přistoupeno k losování.

 

Zveřejnění výsledků zápisu – 28. 4. 2017 ve 14:00.