Školní jídelna

 

Sdělení vedoucí školní jídelny - zvýšení stravného

 

Poskytujeme stravování pro děti, studenty a vlastní zaměstnance. Dále se zde stravují žáci i studenti z Cyrilometodějského gymnázia a Střední odborné školy průmyslové. Celková kapacita školní jídelny je 1300 strávníků.

 

Ve školním roce 2018/2019 máme přihlášených 1 049 dětských a 86 dospělých strávníků.

Poskytujeme výběr ze dvou druhů pokrmů.

Provozní doba školní jídelny je stanovena od 11.30 do 14.45.

Výdej do jídlonosičů od 11.30 do 11.45 hod.

 

Vedoucí školní jídelny: Kateřina Hebelková

Kuchařka - metodik: Jitka Švécarová

 

Řád školní jídelny

 

Školní stravování

 

Pokyny ke stravování

 

Přihláška ke stravování

 

Normy hotových pokrmů

 

Informace o zařazování žáků do věkových kategorií

 

Výsledky ankety o školní jídelně - 2015

 

Problematika školní jídelny v časopisu Řízení školy: strana 1   strana 2

 

Zajímavý rozhovor o školním stravování

Dopis všem rodičům dětí ze školy plné zdraví

Zápis z kontroly stravovací komise - červen 2013

Sdělení školní jídelny zákonným zástupcům žáků, studentům a všem pedagogům (12.11.2013)

Potravinové alergeny