Školní jídelna

 

Sdělení vedoucí školní jídelny - zvýšení stravného

 

Poskytujeme stravování pro děti, studenty a vlastní zaměstnance. Dále se zde stravují žáci i studenti z Cyrilometodějského gymnázia a Střední odborné školy průmyslové. Celková kapacita školní jídelny je 1300 strávníků.

 

Ve školním roce 2015/2016 máme přihlášených 1065 strávníků. Poskytujeme výběr ze dvou druhů pokrmů.

Provozní doba školní jídelny je stanovena od 11.30 do 14.45.

Výdej do jídlonosičů od 11.30 do 11.45 hod.

Kapacita školní jídelny je 1 300 strávníků.

Vedoucí školní jídelny: Helena Hrubá

Kuchařka - metodik: Jitka Švécarová

 

Řád školní jídelny

 

Školní stravování

 

Pokyny ke stravování

 

Přihláška ke stravování

 

Normy hotových pokrmů

 

Informace o zařazování žáků do věkových kategorií

 

Výsledky ankety o školní jídelně - 2015

 

Problematika školní jídelny v časopisu Řízení školy: strana 1   strana 2

 

Zajímavý rozhovor o školním stravování

Dopis všem rodičům dětí ze školy plné zdraví

Zápis z kontroly stravovací komise - červen 2013

Sdělení školní jídelny zákonným zástupcům žáků, studentům a všem pedagogům (12.11.2013)

Potravinové alergeny