Termíny

Třídní schůzky a individuální konzultace, schůze valné hromady KPŠ

14. 9. 2017 třídní schůzky 1., 3. a 6. tříd ZŠ
16. 11. 2017 15.45 valná hromada KPŠ ( jen pro třídní důvěrníky)
  16.30 třídní schůzky
  17.00 - 18.30 individuální konzultace
11. 1. 2018 16. 30 - 18. 30 individuální konzultace
12. 4. 2018 15.45 valná hromada KPŠ ( jen pro třídní důvěrníky)
  16.30 třídní schůzky
  17.00 - 18.30 individuální konzultace

 

Schůze pedagogické rady

16. 11. 2017 13.00
29. 1. 2018 14.00 (uzavření klasifikace 26. 1. 2018)
12. 4. 2018 13.00
25. 6. 2018 13.00 (uzavření klasifikace 22. 6. 2018)

V den konání schůze ped. rady je vyučování zkráceno. 

Výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku se vydává 31. 1. 2018. 
Vysvědčení za 2. pololetí školního roku se vydává 29. 6. 2018.

 

Přijímací zkoušky

Čtyřleté studium

1. termín 12. 4. 2018

2. termín  16. 4. 2018

Šestileté studium

1. termín 13. 4. 2018

2. termín 17. 4. 2018

 

Náhradní termíny

1. termín květen 2018 

2. termín květen 2018

 

 

Den otevřených dveří

6. 12. 2017  

 

 

Burza škol

9. 11. 2017

22. - 23. 11. 2017 v Olomouci

 

 

Maturitní zkoušky

Termíny budou upřesněny podle rozhodnutí MŠMT.

25. 4. 2018 uzavření klasifikace v maturitních třídách
26. 4. 2018 9.40 hod. schůze pedagogické rady pro mat. třídy
27. 4. 2018  "poslední zvonění"
30. 4. 2018 ,15. - 18. 5. 2018   "svatý týden"

2. 5. - 14. 5. 2018  písemné maturitní zkoušky
21. 5. - 25. 5. 2018 ústní maturitní zkoušky

 

Sportovní kurzy

LVZ - základní škola, 7. ročník - 4. 3. - 10. 3. 2018 Soláň-Bzové
LVZ - reálné gymnázium: 11. 2. - 17. 2. 2018 Staré Hamry
Letní výcvikový kurs-reálné gymnázium: 3. V + 5. N - 14. 5. - 18. 5. 2018 Pastviny

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny 26. - 27. října 2017
Vánoční prázdniny 23. prosince 2017 - 2. ledna 2018, vyučování začíná ve středu 3. 1. 2018
Pololetní prázdniny 2. února 2018
Jarní prázdniny 12. - 18. března 2018
Velikonoční prázdniny 29. - 30. března 2018
Hlavní prázdniny od soboty 1. července 2018 do pátku 31. srpna 2018

 

Státní svátky a dny pracovního klidu

čtvrtek 28. 9. 2017
sobota 28. 10. 2017
pátek 17. 11. 2017

pátek 30. 3. 2018

pondělí 2. 4. 2018

úterý 1. 5. 2018
úterý 8. 5. 2018

 

Další termíny

Vánoční volejbalový turnaj absolventů -  16. 12. 2017

Ples školy – sobota 3. 2. 2018

Zápis do 1. ročníků ZŠ -  20. 4. 2018

 

Celodenní porada učitelů

pátek 2. 2. 2018 - porada, workshop