Termíny

Třídní schůzky a individuální konzultace, schůze valné hromady KPŠ

13. 9. 2018 16.00-17.00  třídní schůzky 1., 3. a 6. tříd ZŠ
15. 11. 2018 15.45 valná hromada KPŠ ( jen pro třídní důvěrníky)
  16.30 třídní schůzky
  17.00 - 18.30 individuální konzultace
10. 1. 2019 16. 30 - 18. 30 individuální konzultace
4. 4. 2019 15.45 valná hromada KPŠ ( jen pro třídní důvěrníky)
  16.30 třídní schůzky
  17.00 - 18.30 individuální konzultace

 

Schůze pedagogické rady

15. 11. 2018 13.00
28. 1. 2019 14.00 (uzavření klasifikace 25. 1. 2019)
4. 4. 2019 13.00
24. 6. 2019 13.00 (uzavření klasifikace 21. 6. 2019)

V den konání schůze ped. rady je vyučování zkráceno. 

Výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku se vydává 31. 1. 2019. 
Vysvědčení za 2. pololetí školního roku se vydává 29. 6. 2019.

 

Přijímací zkoušky

Čtyřleté studium

1. termín 12. 4. 2019

2. termín  15. 4. 2019

Šestileté studium

1. termín 16. 4. 2019

2. termín 17. 4. 2019

 

Náhradní termíny

1. termín květen 2019 

2. termín květen 2019

 

 

Den otevřených dveří

5. 12. 2018  

 

 

Burza škol

8. 11. 2018

21. - 22. 11. 2018 v Olomouci

 

 

Maturitní zkoušky

Termíny budou upřesněny podle rozhodnutí MŠMT.

24. 4. 2019 uzavření klasifikace v maturitních třídách
25. 4. 2019 9.40 hod. schůze pedagogické rady pro mat. třídy
26. 4. 2019  "poslední zvonění"
29.-30. 4. 2019 ,15. - 17. 5. 2019   "svatý týden"

2. 5. - 14. 5. 2019  písemné maturitní zkoušky
20. 5. - 24. 5. 2019 ústní maturitní zkoušky

 

Sportovní kurzy

LVZ - základní škola, 7. ročník 
LVZ - reálné gymnázium: 6. 1. - 12. 1. 2019
Letní výcvikový kurs-reálné gymnázium: 3. V + 5. N 

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny 29. - 30. října 2018
Vánoční prázdniny 22. prosince 2018 - 2. ledna 2019, vyučování začíná ve  čtvrtek 3. 1. 2019
Pololetní prázdniny 1. února 2019
Jarní prázdniny 4. - 8. února 2019
Velikonoční prázdniny 18. - 22. dubna 2019
Hlavní prázdniny od soboty  29. června 2019 do neděle  1. září 2019

 

Státní svátky a dny pracovního klidu

pátek 28. 9. 2018
neděle 28. 10. 2018
sobota 17. 11. 2018

pátek 19. 4. 2019

pondělí 22. 4. 2019

středa 1. 5. 2019
středa 8. 5. 2019

 

Další termíny

Vánoční volejbalový turnaj absolventů -  15. 12. 2018

Ples školy – sobota 2. 2. 2019

Zápis do 1. ročníků ZŠ -