Pracovníci školy

Organizační schéma

 

Vedení školy

RNDr. Ing. Rostislav Halaš - ředitel školy
RNDr. Petr Janeček - zástupce ředitele školy pro RG, zástupce statutárního orgánu
Mgr. Pavlína Hemerková - zástupce ředitele školy pro ZŠ

 

Ekonomický úsek

Ing. Jana Cesarová - ekonomka
Kateřina Šestáková - hospodářka, PAM

 

Reálné gymnázium - učitelé

Mgr. Alena Adamová
Mgr. Milada Bilíková
Mgr. Vladimír Böhm - třídní učitel 3. N
Mgr. Jaroslav Bureš - třídní učitel 6. N
Mgr. Jana Dosedělová - třídní učitelka 1. V
Mgr. Miroslav Florík

Mgr. Veronika Gazdíková - třídní učitelka 1. N

PaedDr. Dagmar Havlíková

Mgr. Renata Horáková
Mgr. Lucie Hrabčíková

Mgr. Monika Janečková
Mgr. Marie Jelínková
Mgr. Pavla Koštanská - správce webových stránek, třídní učitelka 4. N

Mgr. Radka Mikešová - třídní učitelka 4. V

Mgr. Martin Minář

Mgr. Pavla Mračková
Mgr. Lada Nepožitková Landová

Mgr. Ivana Opálková - výchovný poradce pro RG

Mgr. Eva Osinová

Mgr. Jaroslav Slavík - třídní učitel 3. V

Mgr. Petr Spisar - třídní učitel 2. V
Mgr. Martin Šnévajs - preventista sociálně patologických jevů, třídní učitel 2. N
Mgr. František Švec - třídní učitel 5. N

 

Základní škola, I.stupeň - učitelé

Mgr. Jana Buršová - třídní učitelka 4. B

Mgr. Jana Dlapová - speciální pedagog

Mgr. Jitka Ftačníková - třídní učitelka 5. B

Mgr. Hana Greplová - třídní učitelka 4. A
Mgr. Šárka Kandlerová - třídní učitelka 1. A
Mgr. Dagmar Krchňáková - třídní učitelka 2. A
Mgr. Miluše Mikešová - třídní učitelka 2. B
Mgr. Jitka Minářová

Mgr. Jitka Nováková - třídní učitelka 3. B

PhDr. Iva Pejchalová

Mgr. Iveta Sedláčková - vedoucí metodického sdružení I. stupně (1. - 2. roč.), třídní učitelka 1. B

Mgr. Lucie Schönfeldová - třídní učitelka 2. C
Mgr. Zdeněk Slatinský
Mgr. Hana Zbořilová - vedoucí metodického sdružení I. stupně (3. - 5. roč.), třídní učitelka 5. A

 

Základní škola, II. stupeň - učitelé


Mgr. Eva Dohnalová
Mgr. Gabriela Došlová - třídní učitelka 8. B
Mgr. Jan Fronc - třídní učitel 8. A

Ing. Kateřina Halaš

Mgr. Jana Hradečná

Marcela Kašparcová
Mgr. Jana Klíčová - výchovný poradce pro ZŠ
Mgr. Pavel Kovář - třídní učitel 9. A

Mgr. Kateřina Kubjátová - třídní učitelka 9. B

Mgr. Jana Malanová - třídní učitelka 6. A
Mgr. Stanislav Slezák - třídní učitel 6. B

Mgr. Vlastimil Surma - třídní učitel 7. B
Mgr. Zuzana Šmídová - třídní učitelka 7. A

Mgr. Martin Zapletal

Mgr. Eva Zatloukalová - preventista sociálně patologických jevů
 

Školní družina

Silvie Hrazdilová - vedoucí školní družiny
Jana Cásková

Iveta Jurová
Dana Menšíková
Vlasta Řepková

Věra Trubačová 

 

 

Asistent pedagoga

Dagmar Flašarová

Nikola Kočařová

Jitka Pešková

Michaela Pupíková

Lenka Vejmolová

Pavlína Zieglerová

 

Školní jídelna

Helena Hrubá - vedoucí školní jídelny

Martina Hálová - administrativní pracovnice

Jitka Švécarová – kuchařka – metodička

Renata Dvořáková

Kateřina Hebelková

Helena Hofmanová

Nurslu Koudelková

Renata Londovská

Lenka Milaniaková

Jaroslava Škrháková

Hana Výborná

Jitka Zavadilová

 

Správní zaměstnanci

Jitka Dostálová

Zdeněk Kejík - školník
Adéla Kejíková

Jiřina Klusalová

Marcela Koudelná

Zdeňka Krajíčková
Petra Kupčíková
Dáša Slavíková
Romana Sedláčková
Naděžda Suchomelová

Andrea Ševčíková

 

Školní knihovna

Vlasta Kmentová