Dotazy dle zákona č.160/1999 Sb.

Dotaz 18.10.2017:

Žádám o informaci v členění po jednotlivých akcích s uvedením počtu účastníků u každé akce zvlášť, kolik akcí pořádalo RG a ZŠ Prostějov v budově školy na Husově náměstí v Prostějov v letech 2015, 2016,  a v roce 2017(za I. - IX. měsíc). Také názvy akcí, případně lektoři, jsou - li známi. 

 

Odpověd 25.10.2017:

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2  nepořádalo v letech 2015,2016,2017 na škole na Husově náměstí v Prostějově žádnou akci.