Instrukce pro žáky - Office 365

Co je Office 365

 • Je to jednotný online systém pro komunikaci, výuku a sdílení. Obsahuje webové aplikace Word, Excel, PowerPoint, poštovní klient Outlook, prostředí pro výuku, chat a videohovory Teams, webové úložiště OneDrive, nástroje pro dotazníky, kvízy a testy Forms, kalendáře, weby a mnoho dalších.
 • Dále mají žáci možnost po dobu studia zdarma instalovat a používat desktopové aplikace Word, Excel, PowerPoint, Outlook a další, které lze stáhnout po přihlášení
 • Je to systém profesionálně zabezpečený firmou Microsoft a řízený školou, nemusíte se bát o svá data a o své soukromí.
 • Umožňuje nám společně pracovat na jednotné moderní platformě, která je přístupná za jakékoliv situace (zavřená škola, normální výuka, dlouhodobě nemocný žák, individuální vzdělávací plán...).

Přihlášení

 • Přihlašujeme se na webu https://www.office.com/ tlačítkem Přihlásit se
 • Každý žák má přihlašovací jméno ve tvaru prijmenijmeno.trida@rg.prostejov.cz - to je zároveň vaše školní mailová adresa. Třída je ve formě zkratky – písmeno a rok nástupu třídy (např. a12 je třída, která nastoupila r. 2012 jako 1.A, v roce 2019/2020 je to 8.A).
 • Heslo dostává každý žák od třídního učitele, v případě problémů s přihlášením nebo jiných technických problémů kontaktujte M. Mináře (chat, e-mail nebo v případě, že se nemůžete přihlásit přes Komens)
 • Reset hesla (heslo jsem zapomněl) lze vyžádat při pokusu o přihlášení k Office 365 nebo e-mailem (z jiné adresy) nebo přes Komens – řeší M. Minář – nové dočasné heslo přijde vždy přes Komens

Co dělat

 • Sledujte poštovní aplikaci Outlook – sem vám chodí e-maily od učitelů, také oznámení z dalších aplikací (Teams), také je zde kalendář, kde můžete vidět zadané události a on-line schůzky
 • Používejte aplikaci Teams – zde můžete chatovat se spolužáky i učiteli, účastnit se videohovorů, zde je také kalendář s plánovanými schůzkami, zde vidíte týmy, do kterých vás učitelé zařadili a kde s vámi řeší výukové záležitosti, zde je Zadání úkolů (a také jejich odevzdávání)

Co můžete

 • Instalovat pod svým účtem desktopové aplikace na své domácí počítače (až 5 zařízení)
 • Instalovat pod svým účtem mobilní aplikace
 • Využívat webové úložiště OneDrive (5 TB)
 • Využívat další aplikace, které máte v systému k dispozici

Co nedělat

 • Nesvěřovat přihlašovací údaje cizím osobám
 • Nezneužívat systém k ukládání a šíření nelegálního obsahu
 • Neobtěžovat v rámci systému spolužáky ani učitele (nešířit spam), nezahlcovat systém zbytečnými skupinami a daty, které nepoužíváme
 • Neopouštět týmy, do kterých vás učitelé přiřadí